O NÁS » Čo ponúkame
Čo ponúkame

Naša spoločnosť ponúka:

  • návrh úsporných vykurovacích systémov pre rodinné domy a bytové domy,
  • spracovanie návrhu vykurovania a ohrevu TÚV v rôznych variantách,
  • porovnáme investičné a prevádzkové náklady pre jednotlivé varianty,
  • zabezpečíme komplexnú projekčnú a realizačnú činnosť.

Vďaka dlhoročným partnerstvám s výrobcami dodávaných systémov a technológií, pravidelným školeniam a certifikačným previerkam, je ZEN - Zelená energia, s.r.o. v danej oblasti zárukou prvotriednej kvality dodávaných technológií a poskytovaných služieb a odbornosti celého návrhu od počiatočného návrhu, cez komplexnú projekciu (realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia, autorský dozor) až po finálnu dodávku, montáž, uvedenie do prevádzky a revíziu.